Lời kêu gọi

Lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

P.V |

(QNO) - "Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19".