Luật Thanh tra

Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 13/9, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nghiệp vụ giám sát công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 25/8, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ xử lý đơn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Sáng nay 18/8, Thanh tra tỉnh tập huấn nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ thanh tra, ban tiếp công dân, cán bộ phòng TN-MT 18 huyện, thị xã, thành phố.

Tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện Luật Thanh tra năm 2022

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 17/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và tập huấn nghiệp vụ tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp dân cấp tỉnh, huyện.

Đề xuất sáp nhập thanh tra tổng cục, cục vào thanh tra bộ

VĂN HIẾU |

(QNO) - Chiều 26.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tham gia góp ý nhiều nội dung 2 dự thảo luật này.