một cửa điện tử

Ở nhà vẫn làm được thủ tục hành chính

TÂM ĐAN |

Ngày nay, với việc nộp hồ sơ trực tuyến (HSTT) cùng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu điện, người dân có thể hoàn thành nhiều TTHC mà không phải đến cơ quan công quyền. Trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 như hiện nay, cách làm này càng phù hợp.

Còn 1 huyện, 50 xã chưa sử dụng phần mềm một cửa điện tử

T.D |

Theo Sở Thông tin & truyền thông, các ngành, đơn vị đã đầu tư, triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (4/18 huyện, thị, thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, các phần mềm quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp, hệ thống quản lý thông tin môi trường, quan trắc, cấp đổi giấy phép lái xe, quản lý cấp phép liên vận…), nhưng tiến độ triển khai chậm. Hệ thống không hoàn thiện, dữ liệu không đầy đủ nên không phát huy được hiệu quả sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu này.

Tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tăng hiệu quả từ "một cửa" điện tử

PHƯƠNG GIANG - TRÚC VĂN |

Được triển khai từ năm 2019 từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn, việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại huyện Núi Thành mang lại nhiều kỳ vọng trong việc đẩy nhanh tốc độ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng hiệu quả quản lý, điều hành.

Các huyện miền núi tập trung sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Đông Giang, Phước Sơn và Nông Sơn tập trung sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử.