ngân sách địa phương

Giải ngân chỉ đạt 5% vốn đầu tư công

HÀ QUANG |

(QNO) - Theo Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, tính đến hết ngày 28/2/2023, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) giải ngân hơn 385,2 tỷ đồng, đạt 5% so với kế hoạch vốn được giao của UBND tỉnh, đạt 5,6% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Nâng hiệu quả điều hành ngân sách địa phương

TRỊNH DŨNG |

Chính quyền Quảng Nam đã đưa ra phương án phân cấp, định mức thu, chi, hướng đến việc khuyến khích tính năng động, sáng tạo, tự chủ, khai thác các nguồn lực tài chính một cách hợp lý ở từng địa phương, tạo ra động lực phát triển cân đối và toàn diện hơn.

Sự thay đổi này được xem là giải pháp siết chặt kỷ cương chi tiêu ngân sách. Nhưng hiệu quả chỉ có thể được cụ thể hóa bằng hệ thống cơ chế, chính sách và giải pháp thực thi cải cách trong phân bổ nguồn lực, quy trách nhiệm cho từng ngành, địa phương khi “bầu sữa” ngân sách ngày một hạn hẹp.

Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh hơn 37.980 tỷ đồng

AN BÌNH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 70/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.