ngành thanh tra

Vun bồi thành quả của ngành Thanh tra

NGUYỄN ĐOAN |

Cùng chặng đường 25 năm Quảng Nam tái lập tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra tỉnh trưởng thành về nhiều mặt, tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục vun bồi thành quả của ngành từ các thế hệ đi trước.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

T.D |

Sáng 18.1, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phải thanh tra đột xuất để giải quyết vấn đề tham nhũng vặt

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra.