Ngày chuyển đổi số quốc gia

BHXH Quảng Nam hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

H.LINH |

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, BHXH Quảng Nam vừa tổ chức gian hàng “Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam - Vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT”.

Ngày hội chuyển đổi số Tam Kỳ: Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt

TÂM ĐAN |

Cùng với hoạt động khai trương Trung tâm Điều hành thông minh và tuyên truyền, cổ động trực quan, Ngày hội chuyển đổi số TP.Tam Kỳ năm 2022 hướng đến khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia thanh toán không dùng tiền mặt.

Thúc đẩy phổ cập kỹ năng số cho người dân

TÂM ĐAN |

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10.10), bên cạnh đẩy mạnh công tác truyền thông, các ngành, địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số.

Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số quốc gia

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 5798 về truyền thông Ngày chuyển đổi số quốc gia (10.10) trên địa bàn Quảng Nam. Chủ đề Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.