phát triển rừng

Chú trọng gắn phát triển rừng với phát triển kinh tế

Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng nay 4.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Phát triển cộng sinh hệ sinh thái rừng

TRẦN HỮU |

Quảng Nam cùng cả nước đang triển khai rầm rộ chiến dịch “Tết trồng cây”, để tài nguyên rừng không đơn thuần chỉ bảo vệ môi trường sinh thái mà còn cộng sinh giá trị văn hóa, đem lại lợi ích kinh tế từ xuất khẩu tín chỉ các bon rừng và phát triển du lịch.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương bảo vệ và phát triển rừng

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và UBND các địa phương căn cứ tình hình thực tế có kế hoạch tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022.