phổ biến pháp luật

Phú Ninh tổ chức Hội thi Cán bộ tuyên giáo cơ sở giỏi

HOÀNG ĐẠO - NHẤT LINH |

(QNO) – Trong hai ngày 4 và 5.8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh khai mạc Hội thi Cán bộ Tuyên giáo cơ sở giỏi huyện Phú Ninh năm 2022.

Chú trọng đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật

NGUYÊN ĐOAN - THÀNH CÔNG |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh như trên khi kết luận hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết thực hiện Kế hoạch số 4567, ngày 25.8.2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.