rác thải điện tử

Một giao dịch Bitcoin tạo ra rác thải điện tử tương đương hai chiếc iPhone

AN TRƯƠNG |

(QNO) - The Guardian dẫn báo cáo từ Ngân hàng Trung ương Hà Lan và MIT cho biết việc khai thác và giao dịch Bitcoin đang tạo ra một lượng rác thải điện tử khổng lồ.