sắp xếp bộ máy

Tiếp tục giải quyết vướng mắc về hoạt động của tổ chức hội

VINH ANH |

(QNO) - Sáng nay 17.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các tổ chức hội về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trong thời gian đến.

Sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội cấp huyện, cấp xã: Mỗi nơi một kiểu, hoạt động lúng túng

HÀN GIANG - VINH ANH |

Việc sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội cấp huyện, cấp xã chưa thống nhất, không đồng nhất với tổ chức hội cấp tỉnh và Trung ương dẫn đến gặp khó khăn, lúng túng trong triển khai các nhiệm vụ công tác.

Quảng Nam kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

CHÂU NỮ |

(QNO) - Dự kiến sau sắp xếp theo đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh được UBND tỉnh ban hành ngày 15.3 tại Quyết định số 675, Quảng Nam sẽ giảm 5 chi cục và 4 phòng tương đương thuộc sở, ngành; giảm 14 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy

X.PHÚ |

Ngày 9.7, Sở Nội vụ sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Quảng Nam sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn 2015 - 2020

HÒA TIÊN |

(QNO) - Ngày 24.4.2020, UBND tỉnh có Báo cáo số 40/BC-UBND gửi Bộ Nội vụ về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động giai đoạn 2015 - 2020.