SIM rác

Gấp rút chuẩn hóa thông tin thuê bao di động

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) – Đến 31/3, người dùng sẽ bị chặn 1 chiều nếu không đáp ứng chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Vì vậy, người dân cần nhanh chóng thực hiện bổ sung thông tin thuê bao di động để đảm bảo quyền lợi.