tạ ơn rừng

Tây Giang tổ chức Lễ khai năm tạ ơn rừng

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Ngày 27.2, tại Làng sinh thái di sản Pơmu (xã A Xan), huyện Tây Giang tổ chức Lễ khai năm tạ ơn rừng năm 2021. Năm nay do tình hình dịch Covid-19 nên chỉ tổ chức phần lễ, không có phần hội.

Tây Giang tổ chức Lễ khai năm tạ ơn rừng vào ngày 27 - 28.2

Đ.HIỆP |

(QNO) - Ngày 27 - 28.2.2021, Tây Giang tổ chức Lễ khai năm tạ ơn rừng tại Làng sinh thái di sản Pơmu, xã A Xan.