trưởng thôn

Tiên Phước bầu cử trưởng thôn, khối phố

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Sáng nay 26.12, hơn 18.300 cử tri đại diện hộ gia đình ở huyện Tiên Phước đi bầu cử trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quế Sơn bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố

DUY THÁI |

(QNO) - Hôm nay 19.12, hơn 25.600 cử tri đại diện hộ gia đình ở huyện Quế Sơn đi bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tây Giang bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2021 - 2026

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 26.9, 63 thôn thuộc 10 xã của huyện Tây Giang đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2021 - 2026.