văn kiện

Hoạt động Đoàn cần tiếp tục đổi mới và đi vào thực tiễn

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022-2027). Nhiều đại biểu cho rằng, hoạt động Đoàn cần tiếp tục đổi mới và đi vào thực tiễn, giải quyết khó khăn tại cơ sở.

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Tỉnh đoàn tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Theo TTXVN |

(QNO) - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hướng dẫn công bố, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân trên địa bàn tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng phải bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Theo TTXVN |

(QNO) - Ngày 31.8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có bài viết nhan đề: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp

MỸ LINH |

(QNO) - Sáng nay 23.6, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gợi ý một số nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXII cần tập trung thảo luận, tham gia ý kiến

BQN |

I. Về bố cục, kết cấu, cách trình bày tiêu đề, tiểu mục như dự thảo Báo cáo chính trị đã hợp lý chưa? Cần điều chỉnh, sắp xếp gì không? Việc cân đối dung lượng trong các phần, mục, tiểu mục như vậy đã hợp lý chưa?

Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

BQN |

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG; PHÁT HUY DÂN CHỦ, SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, BẢN SẮC VĂN HÓA VÀ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG; HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC, XÂY DỰNG QUẢNG NAM PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp: Lấy ý kiến rộng rãi

HÀN GIANG |

Trong điều kiện toàn tỉnh đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp được triển khai dưới hình thức bằng văn bản.

Quảng Nam đề ra 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 14.2, Tỉnh ủy (khóa XXI) tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ và lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt tỉnh đối với dự thảo lần hai văn kiện báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.