xã hội hóa đầu tư

Mặt trận phản biện đề án cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa

TÂM ĐAN |

(QNO) - Chiều nay 6.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hội nghị phản biện xã hội Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025”.

Lấy ý kiến về xã hội hóa đầu tư

T.D |

(QNO) - Ngày 5.1, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phối hợp Sở KH&ĐT mở 2 phiên hội nghị (buổi sáng tại Điện Bàn và chiều tại Tam Kỳ) lấy ý kiến các địa phương về cơ chế, chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.