xe công

Định mức trang bị xe công phải căn cứ vào địa hình, diện tích và số lượng đơn vị hành chính

VĂN HIẾU |

(QNO) - Thảo luận công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 vào chiều 2.6, đại biểu Dương Văn Phước - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc tăng cường siết chặt công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công với định mức cụ thể là một trong những việc làm cần thiết, là tiền đề khách quan, minh bạch để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.