Tỉnh đoàn thành lập Tổ chuyển đổi số

VINH ANH |

(QNO) - Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa thành lập Tổ công tác triển khai nhiệm vụ đoàn thanh niên tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022.

Tổ gồm 12 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn làm tổ trưởng. Tổ có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai hiệu quả, sáng tạo nhiệm vụ đoàn thanh niên tham gia chuyển đổi số.

Được biết, trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh, UBND tỉnh xác định đoàn thanh niên là trung tâm, lực lượng quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số. Khi thành lập Ban điều hành thực hiện chương trình hợp tác với FPT về chuyển đổi số, UBND tỉnh đã sớm thành lập Tổ thanh niên chuyển đổi số để làm đầu mối phối hợp với FPT thực hiện nhiệm vụ liên quan.

TAGS