Cam kết

THÁI BẢO DƯƠNG ĐỲNH |

Kiếp này không nợ gì nhau
Làm sao còn gặp kiếp sau mà đền
Mắt môi bày nợ ưu phiền
Người không cho kẻ cứ tìm mà vay

Nợ nần là chuyện không hay
Nợ duyên là chuyện tréo ngoe cuộc người
Thì vay lời lãi bằng mười
Một mai đáo hạn trả người... tình tôi!