Công ty Thủy điện Sông Bung tích cực chuyển đổi số

QUẾ LÂM |

(QNO) - Công ty Thủy điện Sông Bung tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), ứng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo giá trị gia tăng mới nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của đơn vị.

Hệ thống giám sát từ PCTT&TKCN từ xa của Công ty Thủy điện Sông Bung tại Đà Nẵng.  Ảnh NTB
Hệ thống giám sát từ PCTT&TKCN từ xa của Công ty Thủy điện Sông Bung tại Đà Nẵng. Ảnh: N.T.B

Những năm qua, trước những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 2 (ENGENCO 2) đã nỗ lực triển khai công tác chuyển đổi số (CĐS) trong toàn đơn vị. Theo đó, Công ty Thủy điện Sông Bung xác định, công tác CĐS là một việc vô cùng quan trọng và cần làm ngay.

Công ty  đã tích cực tham gia nhiều chương trình, khóa đào tạo thiết thực như: đào tạo “Chiến lược doanh nghiệp số”, đào tạo về mô hình dữ liệu vận hành và bảo dưỡng, hội thảo trực tuyến về công tác CĐS  nhanh  và bền vững; hội thảo trực tuyến về CĐS công tác tài chính và nhân sự tham gia công tác CĐS tại đơn vị, thay mới hệ thống DCS Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 ₫ể truyền số liệu đến Trung tâm điều độ điện quốc gia (A0) an toàn tin cậy hơn; triển khai và áp dụng thành công công tác bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM trên phần mềm Quản lý kỹ thuật.

Đồng thời, hoàn thành phân tích RCM toàn bộ hệ thống thiết bị cho cả 2 nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4; lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn năm 2022, đào tạo việc sử dụng và cập nhập cơ sở dữ liệu của hệ thống PMIS cho cả 2 nhà máy, thực hành thao tác giao nhận ca, cấp phiếu công tác, lệnh công tác, đề xuất vật tư trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS, hoàn thiện trên 90% cơ sở dữ liệu của hệ thống PMIS cho cả 2 nhà máy.

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2.Ảnh NTB
Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2. Ảnh: N.T.B

Ông Lê Đình Bản - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung chia sẻ, sự thúc đẩy CĐS giúp công ty và các đơn vị trong ENGENCO 2 có cơ hội cạnh tranh về đổi mới, tốc độ và khả năng thích ứng để cùng nhau phát triển. Các đơn vị cần tìm ra giải pháp phù hợp để nâng cao trải nghiệm và đáp ứng các yêu cầu của công việc trong hiện tại và tương lai. Ngoài ra, CĐS còn cho phép mọi người giữa các bộ phận trực tiếp và gián tiếp trong toàn bộ đơn vị giao tiếp tốt và thường xuyên hơn. 

Với những quyết tâm của cán bộ công nhân viên cùng với chiến lược đúng đắn của ban lãnh đạo Công ty Thủy điện Sông Bung hy vọng rằng, quá trình CĐS của đơn vị nói riêng và ENGENCO 2 nói chung sẽ thành công, góp phần đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

TAGS