Tăng cường quản lý thuế đối với nguồn thu từ đất đai, kinh doanh bất động sản

VĂN DŨNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Công văn số 4681 yêu cầu tăng cường quản lý thuế đối với nguồn thu từ đất đai, các dự án giao đất cho doanh nghiệp để đầu tư phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư... trên địa bàn. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường cung cấp thông tin cho cơ quan thuế các dự án đầu tư bất động sản đã hoàn thành hồ sơ, đưa sản phẩm ra kinh doanh; các dự án đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cơ quan thuế kịp thời yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời có trách nhiệm đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo đúng trình tự, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung giá đất đầy đủ, kịp thời các tuyến đường chưa có giá đất, nhất là khu dân cư, khu đô thị, dự án phát triển nhà ở mới đầu tư hạ tầng hoàn thành, tuyến đường trong khu - cụm công nghiệp vào bảng giá đất để có căn cứ pháp lý thu các loại thuế, phí khi phát sinh chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất.

Sở Tài chính thẩm định điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất; rà soát tham mưu UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm đầy đủ, kịp thời, phù hợp giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường để làm căn cứ quản lý thu các loại thuế, phí khi phát sinh chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất, chống thất thu ngân sách. Chú ý thẩm định giá đất cụ thể sát với giá thị trường đối với các doanh nghiệp đầu tư dự án khu đô thị, nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao để kinh doanh.

Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban quản lý Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra các dự án do doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh bất động sản trong việc chấp hành pháp luật có liên quan, tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư hoặc thu hồi dự án đối với doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh không đúng, có hành vi thiếu minh bạch trong mua bán, chuyển nhượng quỹ đất được giao.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với các phòng công chứng, văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chứng thực giao dịch chuyển nhượng tài sản, bất động sản; hàng tháng phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế danh sách tổ chức, cá nhân có hợp đồng mua bán, cho thuê bất động sản để thực hiện tốt việc quản lý, khai thuế và nộp thuế.

Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh kiểm tra, nắm bắt thông tin, kiên quyết đấu tranh chống gian lận thương mại trong quá trình các doanh nghiệp chuyển nhượng quỹ đất nhà nước giao để kinh doanh, giao dịch ngầm, mua bán không đúng với giá ghi trên hóa đơn, chứng từ.

Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Tài chính thường xuyên báo cáo đánh giá hiệu quả về số thu tiền sử dụng đất, khoản thu được từ các loại thuế của doanh nghiệp được giao đất không qua đấu giá để đầu tư, chuyển nhượng, kinh doanh tham mưu UBND tỉnh có chủ trương phù hợp.

Cục Thuế tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát hiện hành vi kê khai sai doanh thu, chi phí, ấn định thuế theo quy định pháp luật; có giải pháp chấn chỉnh chung các doanh nghiệp về quản lý giá chuyển nhượng, hạch toán doanh thu, các vi phạm chế độ kế toán, thống kê, hóa đơn chứng từ khi chuyển nhượng quỹ đất nhà nước giao để kinh doanh. Trường hợp phát hiện gian lận, trốn thuế thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo pháp luật.

Cục Thuế tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, trên cơ sở dữ liệu và phân tích rủi ro, đơn vị rà soát, thu thập thông tin, tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bất động sản. Kết quả kiểm tra tại 3 doanh nghiệp, trong đó 2 doanh nghiệp hoạt động được giao đất có thu tiền sử dụng đất, đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất và 1 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn có hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xử lý truy thu 15,6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, giảm lỗ 6,4 tỷ đồng. 

TAGS