Hơn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

L.D |

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 11.8.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động (NLĐ) theo Nghị quyết số 03 năm 2021, BHXH Việt Nam đã thực hiện công tác chi trả gói hỗ trợ NLĐ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhanh chóng, kịp thời.

Đến ngày 10.9, BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 NLĐ với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng. Trong đó, đã chi trả hỗ trợ cho 362.522 NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ theo quy định với tổng số tiền chi trả hơn 1.028 tỷ đồng; còn 2.693 NLĐ thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ và được cơ quan BHXH giải quyết hưởng theo đúng quy định nhưng chưa nhận hỗ trợ với số tiền tương ứng hơn 5,67 tỷ đồng.

Nguyên nhân chưa nhận hỗ trợ do NLĐ đăng ký nhận tiền nhưng chưa đến cơ quan BHXH nhận hỗ trợ; số tài khoản NLĐ cung cấp sai nên việc chi trả chưa thực hiện được…. Đối với các trường hợp này, NLĐ sẽ nhận được hỗ trợ ngay sau khi cung cấp lại thông tin số tài khoản hoặc đến nhận tại cơ quan BHXH.

Cùng với đó, ngành BHXH đã xác định số đơn vị sử dụng NLĐ cùng số tiền (dự kiến) được giảm đóng vào Quỹ BHTN trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 1.10.2021 theo Nghị quyết số 116 ngày 24.9.2021 của Chính phủ, cả nước đã thực hiện giảm mức đóng BHTN cho khoảng 347 nghìn đơn vị, tương ứng 11,98 triệu NLĐ với số tiền giảm đóng trong 11 tháng là 8.385 tỷ đồng (tính đến 31.8.2022). Dự kiến đến hết tháng 9.2022, số tiền giảm đóng vào Quỹ BHTN trong 12 tháng đối với người sử dụng LĐ khoảng 9.200 tỷ đồng. 

TAGS