Tiến hành đợt kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án 06

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Tổ công tác Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, nhìn đến năm 2030) của tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án, bắt đầu từ ngày 15/5/2023.

Công an Quảng Nam hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID. Ảnh:N.P
Công an Quảng Nam hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID. Ảnh: N.P

Đợt kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại các sở, ban ngành, UBND các địa phương để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện; đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của đề án.

Theo kế hoạch sẽ tập trung triểm tra, giám sát việc tham mưu, tổ chức chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1148, ngày 6/3/2023 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 05, ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện; ghi nhận khó khăn, kiến nghị đề xuất và giải pháp thực hiện.

Sau đợt kiểm tra, Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh sẽ tổng hợp và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn và hướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến.

TAGS

Triển khai Đề án 06 ở Hiệp Đức: "Đi từng ngõ, gõ từng nhà"

TÂM ĐAN - MAI NHI |

Với chủ đề “Công dân Hiệp Đức với ngày thứ Bảy chuyển đổi số”, từ ngày 14/4 - 31/7/2023, huyện Hiệp Đức triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cấp căn cước công dân.

Thực hiện đề án 06 về dữ liệu dân cư: Đảm bảo dữ liệu gốc, "đúng, đủ, sạch, sống"

THÀNH CÔNG |

Hoàn thiện dữ liệu dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia, các đơn vị công an từ tỉnh đến cơ sở đang nỗ lực rà soát, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo 100% số định danh cá nhân được thông báo đến công dân.