Triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư hướng tới lợi ích người dân

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Sáng nay 3/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh:N.P
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.P

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2022 Công an tỉnh mở đợt cao điểm 90 ngày đêm thực hiện các giải pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06.

Công an tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân. Đối chiếu, xác minh thông tin công dân qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua tàng thư hồ sơ cư trú, tàng thư căn cước công dân đảm bảo hồ sơ đã thu nhận đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Đến ngày 1/2/2023, ngành công an đã cấp, cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân với 1.331.296 hồ sơ; thu nhận 128.306 hồ sơ định danh điện tử; đăng ký thường trú 1.871/2.620 hồ sơ trực tuyến (đạt 71,4%); đăng ký tạm trú 635/737 hồ sơ trực tuyến (đạt 86,1%).

Hiện nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tỉnh đã nâng cấp, đáp ứng các tiêu chí về đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã cập nhật, bổ sung chính sách quản trị, giải pháp bảo vệ dữ liệu, phương án bảo đảm an toàn thông tin theo yêu cầu của hệ thống thông tin cấp độ 3, đáp ứng được các tiêu chí về an toàn thông tin để kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Tại buổi làm việc, Công an tỉnh kiến nghị UBND tỉnh đẩy nhanh việc kết nối, chia sẻ giữa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh và số hóa hồ sơ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, tổ chức tập huấn chuyên sâu về quy trình kết nối và vận hành, liên kết giữa các hệ thống; quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên thông. Bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao trình độ của lực lượng chuyên trách trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công.

Công an tỉnh cũng đề nghị các sở, ban ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác số hóa hồ sơ trên lĩnh vực phụ trách theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời phục vụ việc chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công và chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự thống nhất và chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Công an tỉnh phối hợp các sở, ban ngành và địa phương nhanh chóng khắc phục tồn tại, có phương án triển khai Đề án 06 phù hợp trong năm 2023 hướng tới lợi ích của người dân. Công an tỉnh cần có kế hoạch cụ thể trong việc cấp tài khoản định danh điện tử, kiến nghị Bộ Công an chia sẻ số liệu của địa phương để đôn đốc tiến trình thực hiện...

TAGS