BHXH Quảng Nam

Bảo hiểm xã hội Quảng Nam - 25 năm hành trình vì an sinh xã hội

ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN |

(QNO) - Ngày 16.2.1995, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ra đời theo Nghị định số 19 của Chính phủ, đánh dấu bước ngoặt lớn trong tiến trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách BHXH ở nước ta. Cùng với BHXH Việt Nam, 25 năm qua ngành BHXH Quảng Nam luôn đạt được nhiều kết quả quan trọng đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Ðảng, Nhà nước trong việc phát triển chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trở thành trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội.

Dấu ấn chặng đường đảm bảo an sinh

DIỄM LỆ (Thực hiện) |

Trong 25 năm qua (1995 - 2020), ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc triển khai thực hiện hai chính sách an sinh lớn của Đảng và Nhà nước, là chính sách BHXH và bảo hiểm y tế (BHYT). Với BHXH Quảng Nam, dù “sinh sau đẻ muộn” so với BHXH Việt Nam 3 năm, nhưng đã lớn lên cùng với sự trưởng thành và phát triển của tỉnh sau thời điểm tái lập năm 1997. Kỷ niệm 25 năm thành lập ngành,  ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh đã có cuộc trao đổi với Báo Quảng Nam về hành trình đã đi qua.