đo lường

Đo lường sự hài lòng đối với cơ quan hành chính nhà nước

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020.