giấy phép lái xe

Địa chỉ tin cậy của người học lái xe

XUÂN LAN |

Thành lập từ năm 2005, đến nay Trung tâm Đào tạo nghề Giao thông vận tải (GTVT) thuộc Công ty CP GTVT Quảng Nam là địa chỉ tin cậy của  người học lái xe trong và ngoài tỉnh. Trung tâm Đào nghề GTVT Quảng Nam đã đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới phương tiện xe tập lái, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên giảng dạy đáp ứng Nghị định 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo và dịch vụ sát hạch lái xe; điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp với Thông tư 38/2019/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Hướng đi từ đào tạo, sát hạch lái xe

CÔNG TÚ |

(QNO) - Hưởng ứng chủ trương xã hội hóa đầu tư sát hạch lái xe (SHLX), anh Phạm Hồng Sơn - Giám đốc Công ty CP Minh Sơn Quảng Nam quyết định đến Thăng Bình mở trung tâm SHLX trên con đường lập nghiệp của mình.

Siết chặt đào tạo, sát hạch lái xe

CÔNG TÚ |

Siết chặt quản lý về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX), Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt, đặc biệt là khâu giám sát thường xuyên và hậu kiểm.