hỗ trợ thoát nghèo

Giảm nghèo ở Tây Giang

ĐĂNG NGUYÊN |

Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách ưu tiên của Trung ương, của tỉnh cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Tây Giang từng bước làm tốt công tác giảm nghèo, nhất là nâng cao nhận thức của đồng bào về nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trợ sức vượt nghèo

DIỄM LỆ |

(Xuân Canh Tý) - Nghèo khó không dập tắt được những mầm hy vọng cho tương lai. Ngày càng có thêm những cuộc đời vươn lên thoát nghèo. 

Giảm nghèo phải thay đổi từ gốc

DIỄM LỆ |

Xác định gốc của cái nghèo chính là thiếu việc làm, không có thu nhập, huyện Nam Trà My đã tích cực đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, từ đó thay đổi ý thức vươn lên thoát nghèo hiệu quả.

Phụ nữ góp sức xây dựng nông thôn mới

HOÀI NHI |

Với nhiều cách làm sáng tạo, thời gian qua Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) từ huyện đến cơ sở ở Duy Xuyên thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh.

Đổi thay nhờ nguồn tín dụng chính sách

HẢI CHÂU |

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, từ năm 2014 - 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Phú Ninh đã giải ngân nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ cho hơn 3.400 hộ nghèo vay thoát nghèo, xây dựng nhà ở; hơn 1.300 học sinh, sinh viên vay trang trải chi phí học tập, giúp giải quyết việc làm cho hơn 900 lao động; hơn 4.200 lượt hộ được vay vốn xây dựng, cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường… Bà Dương Thị Phượng (thôn Xuân Điền, xã Tam Phước) có 5 người con đều học đại học, trong đó 4 người đã ra trường, 1 người đang học năm cuối. 

Hỗ trợ thoát nghèo

VIỆT QUANG |

Nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân cộng hưởng với vai trò “bà đỡ” của tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã giúp chủ trương thoát nghèo bền vững của tỉnh lan tỏa trong đời sống với nhiều thành quả đáng ghi nhận.