Quảng Nam có hơn 99% số hộ sử dụng điện lưới

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Theo Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam), năm 2019 công ty triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, nâng cao chất lượng dịch vụ, giải quyết kịp thời yêu cầu của khách hàng.

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 99% số hộ dân sử dụng điện lưới. Tất cả các xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020 đạt chỉ tiêu số 4 về điện. PC Quảng Nam đã vận hành hệ thống lưới điện 110kV trên địa bàn Quảng Nam gồm 11 trạm biến áp 110kV với 19 máy biến áp có tổng dung lượng 678MVA và gần 300km đường dây 110kV.

Từ tháng 12.2019, PC Quảng Nam đã kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp các dịch vụ của ngành điện tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Trước đó, từ tháng 9.2019, công ty đã triển khai cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử. Công ty đã hoàn thành xây dựng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại trụ sở 13 điện lực và các trạm biến áp 110kV, tổng công suất lắp đặt 670kWp. Đã nối lưới và tạo thuận lợi cho 279 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với tổng công suất lắp đặt hơn 2.600kWp…

Năm 2019, tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Quảng Nam hơn 2 tỷ kWh, đạt hơn 100,39% kế hoạch, tăng 9,92% so với năm 2018. Trong đó, thành phần công nghiệp tăng 6,2%, thành phần sinh hoạt dân cư tăng 12,54%, thành phần kinh doanh và dịch vụ tăng 9,96%.

Doanh thu của PC Quảng Nam năm qua đạt hơn 3.250 tỷ đồng; tỷ lệ tổn thất điện năng là 4,69%, giảm 0,22% so với năm trước. Độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện, thời gian mất điện trung bình của khách hàng năm 2019 là 401,6 phút, giảm 57,16% so với năm trước. Trong năm, PC Quảng Nam đã tổ chức tiết kiệm được 31,28 triệu kWh, tương đương 1,53% sản lượng điện thương phẩm…

TAGS