Đại Lộc phấn đấu tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số năm 2023.

Huyện Đại Lộc đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh IOC. Ảnh: N.P
Huyện Đại Lộc đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh - IOC. Ảnh: N.P

Năm 2023, huyện Đại Lộc đề ra mục tiêu ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin - truyền thông đồng bộ, hiệu quả hướng đến xây dựng chính quyền số góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân; ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đại Lộc phấn đấu phủ sóng mạng di động 4G và mạng internet cáp quang đến 100% địa bàn dân cư; 100% nhà văn hóa thôn, khu phố lắp đặt wifi công cộng; tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có điện thoại thông minh đạt hơn 80%; tỷ lệ hộ gia đình kết nối internet băng rộng đạt hơn 70%. Triển khai phân hệ Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) các xã, thị trấn xây dựng xã thông minh và các xã, thị trấn yêu cầu phân hệ kết nối.

Phấn đấu tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% theo kế hoạch đề ra đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện từ ngày 1/1/2023. Tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, làng nghề, hộ kinh doanh được tiếp cận chương trình hỗ trợ chuyển đổi số. Hơn 90% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và hơn 50% sử dụng hợp đồng điện tử.

Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng đưa lên sàn thương mại điện tử và được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc...

TAGS