Quảng Nam chính thức ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

VINH ANH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2425 ngày 16.9.2022 ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số và Quy định về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam.  

 
Việc ban hành bộ chỉ số CĐS nhằm từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam. Ảnh: V.A

Quyết định này thay thế Quyết định số 2683 (ngày 5.9.2018) của UBND tỉnh về ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2326 (ngày 13.8.2021) của UBND tỉnh về ban hành tạm thời Bộ chỉ số đánh giá CĐS cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 5 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng; Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 1 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền số. Thang điểm đánh giá Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh là 1000 điểm, trong đó nhóm chỉ số nền tảng chung 500 điểm, nhóm chỉ số về hoạt động 500 điểm.

 
Bộ chỉ số đánh giá CĐS được UBND tỉnh ban hành. Ảnh: V.A 

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp huyện được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 5 chỉ số chính là nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng. Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính là hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số. Thang điểm đánh giá của bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp huyện là 1.000 điểm, trong đó nhóm chỉ số nền tảng chung 400 điểm, nhóm chỉ số về hoạt động 600 điểm.

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp xã được phân thành nhóm chỉ số nền tảng chung và nhóm chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 5 chỉ số chính là nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, hhân lực số, an toàn thông tin mạng. Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số chính là hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số. Thang điểm đánh giá của bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp xã là 1000 điểm, trong đó nhóm chỉ số nền tảng chung 500 điểm, nhóm chỉ số về hoạt động 500 điểm.

Quảng Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số cấp tỉnh. Ảnh: V.A
Quảng Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số cấp tỉnh. Ảnh: V.A

Trình tự thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ CĐS như sau: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường thị trấn tự đánh giá, chấm điểm mức độ CĐS của cơ quan mình (số liệu báo cáo được tính từ ngày 1/11 năm trước đến ngày 1/11 của năm đánh giá) trên phần mềm quản lý chấm điểm - Hệ thống đánh giá mức độ CĐS tỉnh Quảng Nam (địa chỉ truy cập: dti.quangnam.gov.vn) chậm nhất vào ngày 30.11 của năm đánh giá.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở TT-TT thực hiện việc thẩm định, xác minh số liệu mức độ CĐS trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện (vào tháng 12 của năm đánh giá). Sau khi có kết quả thẩm định, xác minh, Sở TT-TT tổng hợp số liệu đánh giá, xếp loại mức độ CĐS đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và trình UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp loại mức độ CĐS các cơ quan, đơn vị (vào quý I của năm liền kề). UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thẩm định, đánh giá, xếp loại và công bố kết quả CĐS cấp xã (vào quý I của năm liền kề).

 
Công tác CĐS đang được Quảng Nam quan tâm, triển khai quyết liệt. Ảnh: V.A  

Kết quả xếp hạng CĐS được chia thành 4 nhóm đối tượng chính là: nhóm xếp hạng tốt: cơ quan có tỷ lệ đạt từ 90% trở lên (màu xanh). Nhóm xếp hạng khá: cơ quan có tỉ lệ đạt trong khoảng từ 70% đến dưới 90% (màu vàng). Nhóm xếp hạng trung bình: cơ quan có tỉ lệ đạt trong khoảng từ 50% đến dưới 70% (màu cam). Nhóm xếp hạng yếu: cơ quan có tỉ lệ dưới 50% (màu đỏ). Cơ quan, đơn vị không tự đánh giá trên phần mềm chấm điểm của tỉnh thì xếp hạng Yếu.

Theo UBND tỉnh, việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (CĐS) được thực hiện định kỳ hằng năm, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam. 

TAGS

Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số quốc gia

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 5798 về truyền thông Ngày chuyển đổi số quốc gia (10.10) trên địa bàn Quảng Nam. Chủ đề Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Tập huấn chuyển đổi số trong nông nghiệp - nông dân - nông thôn

MAI NHI |

(QNO) - Hôm nay 14.9, tại TP.Tam Kỳ, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở TT-TT, Bưu điện Quảng Nam và VNPT Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong nông nghiệp - nông dân - nông thôn.

Hợp tác xã nỗ lực chuyển đổi số

HOÀNG LIÊN |

Việc thực hiện chuyển đổi số tại một số hợp tác xã mở ra nhiều cơ hội, giúp gia tăng năng lực cạnh tranh, tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực tự thân, các hợp tác xã cần thêm sự trợ lực từ cơ chế, chính sách.

Bàn giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp

TÂM ĐAN |

(QNO) - Sở NN&PTNT vừa tổ chức hội thảo “Giải pháp thực hiện chuyển đổi số (CĐS) ngành nông nghiệp Quảng Nam”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.