Đại Lộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong chỉ đạo, điều hành

TR.NHAN - NH.DUY |

(QNO) - Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số quý 1.2022 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Thời gian qua, huyện Đại Lộc ứng dụng đồng bộ nhiều công nghệ số trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phòng chống Covid-19; trong đó tập chung chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Hiện 100% xã, thị trấn có sóng thông tin di dộng; hệ thống trang thiết bị, công nghệ thông tin được đầu tư tương đối đảm bảo từ huyện đến xã, thị trấn. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được UBND huyện đầu tư đồng bộ, hiện đại với 1 thiết bị quản lý nhiều điểm cho phép kết nối với 19 điểm cầu.

Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông được triển khai thí điểm tại 7 xã theo Nghị quyết 28 của HĐND tỉnh, bước đầu đem lại hiệu quả cao về mặt kỹ thuật, chất lượng. Tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương đã được cấp tài khoản và sử dụng phần mềm Q-Office của tỉnh để giao nhiệm vụ, quản lý, theo dõi, đôn đốc công việc. Hệ thống thông tin một cửa điện tử được vận hành thông suốt, hoạt động ổn định…

Về nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo huyện yêu cầu căn cứ tình hình thực tế để xây dựng chương trình, kế hoạch chuyển đổi số phù hợp với lĩnh vực, ngành, địa phương, đảm bảo thực chất. Chuẩn bị tốt nguồn lực đầu tư hạ tầng trong quản lý, vận hành, nhất là các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông, môi trường và nông nghiệp.

TAGS