Nhà nước và cử tri

Hoàn thành lấy ý kiến cử tri về sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn

TÂM ĐAN 10/06/2024 08:50

Huyện Nông Sơn và Quế Sơn vừa hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn.

Cử tri huyện Nông Sơn bỏ phiếu ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện. Ảnh: TÂM ĐAN
Cử tri huyện Nông Sơn bỏ phiếu ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo đó, tổng số cử tri huyện Nông Sơn tham gia lấy ý kiến về Đề án sáp nhập huyện 22.189/22.269 cử tri, đạt 99,64%. Kết quả, có 21.434 cử tri đồng ý sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn, chiếm 96,25%; có 747 cử tri không đồng ý, chiếm 3,35%.

Tổng số cử tri huyện Quế Sơn tham gia lấy ý kiến về Đề áp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện là 61.920/67.102 cử tri, đạt 92,28%. Kết quả, có 61.175 cử tri đồng ý sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn, chiếm 91,17%; có 701 cử tri không đồng ý, chiếm 1,04%.

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Nam), sau khi hoàn thành lấy ý kiến cử tri, huyện Nông Sơn và Quế Sơn khẩn trương chỉ đạo tổ chức họp HĐND cấp xã và trước ngày 14/6/2024 trình HĐND cấp huyện thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn.

Trên cơ sở đó, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND xã, HĐND huyện báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 18/6/2024 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hoàn thành lấy ý kiến cử tri về sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO