Bạn cần biết

Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 3/6 đến ngày 14/6/2024

P.V 02/06/2024 06:46

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 3/6/2024 đến ngày 14/6/2024 với nội dung như sau:

‎1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.‎

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 11/6/2024 (05h00-05h15)

Một phần xã Tam Hiệp, Tam Nghĩa; TT Núi Thành

Ngày 11/6/2024 (7h00 - 16h00)

Trạm Karcher T1, Karcher T2, Khương Đại

Ngày 11/6/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm Phá dỡ Tàu biển

Ngày 12/6/2024 (7h00 - 9h00)

Trạm KDC Đông Yên

Ngày 12/6/2024 (9h30 - 11h00)

Trạm HTX Tam Nghĩa

Ngày 12/6/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm Tam Quang 3

Ngày 12/6/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm T6 Tam Quang

Ngày 13/6/2024 (7h00 - 9h30)

Trạm Tam Mỹ Đông 3

Ngày 13/6/2024 (7h00 - 12h00)

Trạm Huy Quân_NLMT

Ngày 13/6/2024 (9h30 - 11h00)

Trạm Trường Dạy Nghề

Ngày 13/6/2024 (14h00 - 15h30)

Trạm KDC Tam Quang T1

Ngày 13/6/2024 (15h30 - 17h00)

Trạm KDC Tam Quang T2

Ngày 14/6/2024 (7h00 - 17h00)

Trạm Đăng Trung_NLMT, Hưng Minh Quang_NLMT, SKYLAR_NLMT, Tam Mỹ Đông 4, Vinfast Tam Mỹ Đông

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 9/6/2024 (2h00-03h00 và 05h00 - 6h00)

KCN Tam Thăng, KCN Tam Thăng 2

Ngày 9/6/2024 (6h30 - 11h30)

Công An Tỉnh Quảng Nam, KP Mỹ Tây phường An Mỹ

Ngày 9/6/2024 (13h30 - 17h30)

Một phần KP Phương Hòa Tây, Phương Hòa Đông phường Hòa Thuận

Ngày 10/6/2024 (7h50 - 10h10)

KP Mỹ Thạch Tây phường Tân Thạnh

Ngày 12/6/2024 (7h00 - 11h30)

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ MTV Cao Đà

Ngày 12/6/2024 (13h30 - 17h30)

Công ty TNHH Ngọc Mỹ Xanh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 13/6/2024 (9h00 - 11h30)

Trạm Bưu Cục Tiên Thọ xã Tiên Thọ

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 13/6/2024 (7h30 - 11h30)

Trạm Tam Dân 4 xã Tam Dân

Ngày 13/6/2024 (9h30 - 11h30)

Trạm Trường Phú Xanh xã Tam Dân

Ngày 13/6/2024 (13h30 - 15h15)

Trạm Bơm Đại An xã Tam Đại

Ngày 13/6/2024 (15h30 - 17h15)

Trạm Phú Trà 3 xã Tam Thái

Ngày 14/6/2024 (6h00 - 11h00)

Trạm Tam Lãnh 3 RiDu xã Tam Lãnh

Ngày 14/6/2024 (9h00 - 11h30)

Trạm Tam Lãnh 6 xã Tam Lãnh

Ngày 14/6/2024 (13h00 - 15h30)

Trạm Tam Lãnh 3 xã Tam Lãnh

Ngày 14/6/2024 (15h00 - 17h30)

Trạm Tam Lãnh 4 xã Tam Lãnh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 9/6/2024 (6h00 - 11h30)

Thị trấn Trà My, xã Trà Giang, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Đốc

Ngày 9/6/2024 (6h00 - 17h00)

Xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú, Trà Kot; Trạm Số 1 (tổ Mậu Cà thị trấn Trà My)

Ngày 14/6/2024 (5h00 - 15h00)

Xã Trà Tân

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 8/6/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm Bình Giang 2/5

Ngày 10/6/2024 (5h00 - 11h30)

Trạm Tú Nghĩa 1

Ngày 12/6/2024 (7h00 - 8h00)

Trạm Xóm Tây

Ngày 12/6/2024 (8h30 - 9h45)

Trạm T1 Bình Triều

Ngày 12/6/2024 (10h00 - 11h15)

Trạm Hưng Mỹ

Ngày 12/6/2024 (13h30 - 14h45)

Trạm T2 Bình Sa

Ngày 12/6/2024 (15h00 - 16h45)

Trạm T3 Bình Sa

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 10/6/2024 (7h30 - 17h00)

Trạm NLMT Thảo Kiên và Tuấn Phong

Ngày 12/6/2024 (6h00 - 17h00)

Thôn Phú Mỹ xã Quế Xuân 2

Ngày 13/6/2024 (6h00 - 12h00)

Thôn Hương Lộc thị trấn Hương An

Ngày 13/6/2024 (6h00 - 17h00)

Một phần thôn Thạch Thượng

Ngày 14/6/2024 (9h00 - 11h30)

Một phần thôn Phước Thành

Ngày 14/6/2024 (13h00 - 15h00)

Một phần thôn Phước Chánh

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 14/6/2024 (7h00 - 9h00)

Thôn Phước Hội xã Quế Lâm

Ngày 14/6/2024 (9h00 - 12h00)

Một phần thôn Nhụ Sơn xã Quế Lâm

Ngày 14/6/2024 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn Phú Gia xã Ninh Phước

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 10/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Sơn Viên, Hội Sơn xã Duy Nghĩa

Ngày 10/6/2024 (7h00 - 16h00)

Một phần thôn Cổ Tháp xã Duy Châu

Ngày 10/6/2024 (13h00 - 16h30)

Một phần thôn Cổ Châu xã Duy Hòa

Ngày 11/6/2024 (5h00 - 17h00)

Một phần thôn Lang Châu Nam xã Duy Phước

Ngày 11/6/2024 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Lệ Bắc xã Duy Châu

Ngày 11/6/2024 (7h00 - 16h00)

Một phần thôn Hà Nhuận xã Duy Phước

Ngày 12/6/2024 (5h00 - 17h00)

Một phần thôn Lang Châu Nam xã Duy Phước

Ngày 12/6/2024 (7h00 - 14h00)

Một phần thôn Hà Nhuận xã Duy Phước

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 8/6/2024 (6h00 - 6h10)

Khối Viêm Trung, Giang Tắc, Ngọc Vinh phường Điện Ngọc

Ngày 10/6/2024 (15h15 - 16h45)

Một phần thôn Triêm Tây xã Điện Phương

Ngày 11/6/2024 (13h00 - 17h00)

Một phần thôn Bảo An, Đông Lãnh xã Điện Quang

Ngày 11/6/2024 (7h00 - 11h30)

Khối Bình Ninh phường Điện Nam Bắc

Ngày 11/6/2024 (7h00 - 8h45)

Khối Tứ Ngân phường Điện Ngọc

Ngày 11/6/2024 (9h15 - 11h00 và 13h45 - 15h45)

Một phần khối Tứ Ngân phường Điện Ngọc

Ngày 14/6/2024 (6h30 - 10h30)

Thôn Bích Bắc xã Điện Hoà; Thôn 2 Thái Sơn, Xuân Diệm xã Điện Tiến; Công ty TNHH Tân Hưng Thịnh (nhà máy Điện Tiến), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Xây Dựng Hội An (nhà máy gạch Điện Bàn), Công ty CP Thái Tuấn, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Nguyễn Duy, Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Kỹ Thuật C.H.K

Ngày 14/6/2024 (6h30 - 11h30)

Thôn Nông Sơn xã Điện Phước

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 8/6/2024 (7h00 - 17h30)

Một phần khối An Thái Phường Minh An

Ngày 10/6/2024 (06h00-12h00)

Một phần khối Tân Thanh, Tân Lập phường Tân An; một phần thôn Trà Quế xã Cẩm Hà; một phần Khối An Mỹ phường Cẩm Châu

Ngày 10/6/2024 (13h30 - 15h00)

Một phần thôn Trung Châu xã Cẩm Kim

Ngày 11/6/2024 (5h00 - 13h00)

Phường Cẩm An, một phần khối Phước Tân phường Cửa Đại, một phần thôn Trà Quế xã Cẩm Hà

Ngày 11/6/2024 (5h00 - 17h00)

Xã Tân Hiệp

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 10/6/2024 (6h30 - 14h30)

Trạm Ngã tư Thị trấn

Ngày 10/6/2024 (8h00 - 9h30)

Trạm Gò Mùn

Ngày 10/6/2024 (9h30 - 11h00)

Trạm Thị trấn 5

Ngày 10/6/2024 (13h30 - 15h00)

Trạm Đại Hòa 1

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 7/6/2024 (7h30 - 11h30)

Trạm TD 500kV Thạnh Mỹ

Ngày 8/6/2024 (7h30 - 11h30)

NH Chính sách, Bệnh viện Nam Giang

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 03/6/2024 (6h30 - 10h30)

Một phần thôn A Grồng xã A Tiêng

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 3/6 đến ngày 14/6/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO