bưu chính công ích

Tham mưu ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ bưu chính công ích trước ngày 15/11/2023

ĐÔNG ANH |

(QNO) - Nhiều vướng mắc xung quanh việc triển khai thực Đề án triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh, vừa được UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ tại Thông báo số 248 ngày 15/8/2023. 

Nhiều khó khăn trong chi trả nhân công thực hiện đề án bưu chính công ích

ĐÔNG ANH |

(QNO) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định số 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh (viết tắt là Đề án 2114).

Khảo sát tình hình cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại Hội An

QUANG HÀ |

(QNO) - Sáng 14/6, đoàn công tác của tỉnh do bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT-TT làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, khảo sát tình hình triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch bưu chính công ích (BCCI) tại TP.Hội An.

Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích tại TP.Tam Kỳ: Chuyển giao lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường

ANH ĐÔNG |

Từ ngày 12/4, TP.Tam Kỳ chuyển giao cho bưu điện thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công thành phố.

Thăng Bình phấn đấu chuyển giao 100% TTHC cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND huyện Thăng Bình vừa ban hành kế hoạch chuyển giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện. 

Giải quyết thủ tục hành chính: Hiệp Đức khởi động dịch vụ bưu chính công ích

VINH ANH |

Theo chỉ đạo của UBND huyện Hiệp Đức, từ ngày 1/3, Bộ phận một cửa huyện Hiệp Đức bắt đầu chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (Bưu điện Hiệp Đức) thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Nam Giang giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 27/2, UBND huyện Nam Giang có quyết định ban hành Đề án triển khai cơ chế giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Hội An đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

PHAN SƠN |

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa ban hành đề án triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Bàn phương án chuyển trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công qua bưu điện

VINH ANH |

(QNO) - Chiều nay 29.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án chuyển trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công sang bưu điện.

Từng bước chuyển bộ phận một cửa về trụ sở doanh nghiệp bưu chính công ích

VINH ANH |

(QNO) - Chiều nay 22.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến nghe báo cáo dự thảo Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 468 ngày 27.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chuyển giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ở Núi Thành: Khởi đầu thuận lợi

VĂN PHIN |

Từ giữa tháng 4.2022, UBND huyện Núi Thành đã lập danh mục 243 thủ tục hành chính thuộc 10 cơ quan, đơn vị chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện và bước đầu đem lại kết quả khả quan.

Tiếp nhận, trả kết quả 386.814 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

TÂM ĐAN |

(QNO) - Chiều nay 2.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 143 của UBND tỉnh.

Đẩy mạnh nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.