cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Theo TTXVN |

(QNO) - Quy định số 41-QĐ/TW quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; áp dụng đối với lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Không để xảy ra bất bình đẳng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lê Văn Dũng nêu rõ quan điểm trên khi thảo luận trực tuyến về các dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hải Phòng và 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội (khóa XV) diễn ra sáng nay 27.10.

Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2021 - 2025

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 22.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của cấp ủy các cơ quan, ban ngành của tỉnh (cụm 3) vào dự thảo Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Theo VOV |

(QNO) - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.