chăm sóc mắt học đường

Thành lập Ban quản lý Dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban quản lý Dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng tỉnh Quảng Nam do tổ chức The Fred Hollow Foundation (FHF) tài trợ.

FHF tài trợ Quảng Nam gần 3 tỷ đồng chăm sóc mắt học đường

CHÂU NỮ |

(QNO) - Tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) tài trợ gần 3 tỷ đồng để thực hiện dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng tại tỉnh Quảng Nam trong vòng 4 năm.