giáo sư

Đại học Đà Nẵng vinh danh 75 tân giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ

NGUYỄN THANH BÌNH |

(QNO) - Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 và vinh danh các tân giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ năm 2022.