hệ thống chính trị

Tinh gọn bộ máy và biên chế sau 5 năm đổi mới, sắp xếp lại mô hình hoạt động

HỮU PHÚC |

(QNO) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của Quảng Nam được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Không chỉ giảm được biên chế, loại bỏ nhiều đầu mối bộ máy không cần thiết, nghị quyết đã sắp lại mô hình hoạt động hiệu quả, chất lượng cán bộ được nâng lên rõ rệt.

Chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 20.7, tại TP.Tam Kỳ, Cụm thi đua Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Cụm thi đua số 3) tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022.

Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 33-KL/TW (ngày 1.4.2022) về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ khả năng lãnh đạo để đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá

T.S |

(QNO) - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường vừa ký ban hành đề án của Tỉnh ủy về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Quán triệt các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ

TRỌNG LĨNH |

(QNO) - Sáng nay 14.3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ cho gần 170 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể ở tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đánh giá thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới, kiêm nhiệm chức danh

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 12.3, tại TP.Tam Kỳ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học “Thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh: Thực trạng và kinh nghiệm” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.