mực xà

"Nâng cấp" tìm đầu ra cho mực xà khô

VĂN PHIN |

Từ thực tế nguồn mực xà khô rất dồi dào của đội tàu đánh bắt xa bờ huyện Núi Thành, nhưng việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, Hội Nông dân xã Tam Giang - Núi Thành liên kết với Trường Đại học Thủy sản Nha Trang thực hiện đề tài khoa học - công nghệ “Ứng dụng quy trình chế biến mực tẩm ướp gia vị từ nguyên liệu mực xà khô” bước đầu thành công đã góp phần “nâng cấp” tìm đầu ra cho nguyên liệu mực xà tại địa phương.

Mực xà ách tắc đầu ra

VIỆT NGUYỄN |

Do tác động của dịch Covid-19, sản phẩm mực xà đang ách tắc, khó cho cả ngư dân trên địa bàn tỉnh lẫn các tư thương buôn bán mặt hàng này.