nợ bảo hiểm xã hội

Dai dẳng nợ bảo hiểm xã hội

DIỄM LỆ |

Vẫn còn nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động, nhất là trong thời điểm cuộc sống của họ muôn phần khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.