Quỹ hỗ trợ nông dân

Giải ngân 1 tỷ đồng hỗ trợ nông dân Điện Bàn nuôi bò 3B

NHƯ TRANG |

(QNO) - Ngày 17.5, Hội Nông dân (HND) thị xã Điện Bàn giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho 20 hộ vay để chăn nuôi giống bò 3B.

Giải ngân 1,5 tỷ đồng hỗ trợ nông dân Điện Bàn

NHƯ TRANG |

(QNO) - Hội Nông dân (HND) tỉnh vừa có Quyết định số 157-QĐ/HNDT về việc phân bổ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2020 cho HND cấp huyện.