Quỹ hỗ trợ nông dân

Tiếp sức nông dân Phú Ninh vươn lên làm giàu

NGUYỄN VĂN SUNG |

(QNO) - Thông qua nguồn vốn từ nhiều kênh, Hội Nông dân huyện Phú Ninh hỗ trợ hội viên xây dựng nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả.

Tiếp tục giảm 10% mức thu phí cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân

VĂN SUNG |

(QNO) - Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân ổn định sản xuất trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa quyết định giảm mức thu phí cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân.

Tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân

VĂN SUNG |

(QNO) - Ngày 22.10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ theo dõi nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) cấp huyện.

Giảm 10% mức thu phí cho vay nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân

NGUYỄN VĂN SUNG |

Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội Nông dân tỉnh đã thống nhất giảm 10% mức thu phí cho vay nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và nguồn vốn của tỉnh từ 8,4%/năm (0,7%/tháng) xuống 7,56%/năm (0,63%/tháng) trong kỳ thu phí quý 3 và quý 4 năm 2021. 

Giải ngân 1 tỷ đồng hỗ trợ nông dân Điện Bàn nuôi bò 3B

NHƯ TRANG |

(QNO) - Ngày 17.5, Hội Nông dân (HND) thị xã Điện Bàn giải ngân nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho 20 hộ vay để chăn nuôi giống bò 3B.

Giải ngân 1,5 tỷ đồng hỗ trợ nông dân Điện Bàn

NHƯ TRANG |

(QNO) - Hội Nông dân (HND) tỉnh vừa có Quyết định số 157-QĐ/HNDT về việc phân bổ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2020 cho HND cấp huyện.