rừng ngập mặn

Bảo vệ đê và rừng ngập mặn

VĂN PHIN |

Trước biến đổi bất thường của khí hậu, những năm gần đây, hệ thống đê ngăn mặn và rừng ngập mặn ở xã Tam Hòa (Núi Thành) bị đe dọa nghiêm trọng. Địa phương đang đề xuất nhiều giải pháp để ứng phó trong thời gian đến.

Rừng chết!

XUÂN HIỀN - QUỐC TUẤN |

Không phải một màu xanh mướt phủ lên rừng ngập mặn. Đối diện với mênh mông nước nơi cửa biển, những thân cây khô héo chỉ chực một đợt khua sóng mạnh, là gãy…

Xây dựng mô hình rừng ngập mặn kết hợp tạo sinh kế ở vịnh An Hòa

TRÚC VĂN |

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với UBND huyện Núi Thành và các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm trồng rừng ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân tại khu vực vịnh An Hòa thuộc các xã Tam Giang, Tam Hải của huyện Núi Thành.

Cần cơ chế quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn

NGUYỄN TRẦN |

Ngân sách nhà nước, cộng với sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài đã giúp nhiều hệ sinh thái rừng ngập mặn phát triển và phục hồi nhanh. Tuy nhiên, cơ chế nào để quản lý có hiệu quả sau đầu tư trồng mới là vấn đề cần được các địa phương quan tâm thỏa đáng.

Bảo vệ đai rừng ven biển

TRẦN HỮU |

Ở các địa phương vùng đông, gần đây những dự án phát triển đô thị, du lịch đã tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch sử dụng đất hàng năm, giữ nguyên trạng thái rừng phòng hộ và dần phục hồi những cánh rừng ngập mặn