rừng tự nhiên

Nhiều mối đe dọa rừng

TRẦN HỮU |

Không ít diện tích rừng tự nhiên dần biến mất bởi người dân lấn chiếm làm không gian sinh kế; và thời tiết nắng nóng cực đoan gây nên các vụ cháy rừng gây thiệt hại đáng kể.

Tập trung phát triển sinh kế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng

H.PHÚC |

Ngày 2.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác lâm nghiệp năm 2021.

Giảm phát thải khí nhà kính thông qua quản lý bền vững tài nguyên rừng

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (REDD+) giai đoạn 2020 - 2030.