sản xuất kinh doanh giỏi

Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

VIỆT QUANG |

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở huyện Thăng Bình ngày càng đi vào chiều sâu, hình thành nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế khả quan.

Tây Giang có 471 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi

HIỀN THÚY |

(QNO) - Chiều 25.11, Hội Nông dân huyện Tây Giang tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2023.