sáng tạo kỹ thuật

40 giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

ĐÔNG ANH |

(QNO) - Từ ngày 8 - 14/8, các hội đồng giám khảo tổ chức chấm điểm các giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ X (năm 2022 - 2023).

Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ 10

A.B |

(QNO) - Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ 10 (năm 2022 - 2023).