sáp nhập đơn vị hành chính

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2022 - 2030: Giảm mạnh số lượng xã

HÀN GIANG |

Giai đoạn 2022 - 2030 dự kiến Quảng Nam sắp xếp 51 đơn vị hành chính cấp xã. Nhìn lại 2 năm thực hiện sắp xếp ở một số địa phương để rút kinh nghiệm, vướng mắc lớn nhất mà nhiều ngành, địa phương cùng nhìn nhận là việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư...

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Cần giải quyết kịp thời chế độ chính sách

HÀN GIANG |

Đó là một trong các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh sau khi khảo sát về tổ chức, hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã thành lập mới. 

Kỳ vọng Quế Mỹ

MAI LINH - DUY THÁI |

Sau khi hợp nhất, xã Quế Mỹ (Quế Sơn) nhanh chóng kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị và quyết tâm xây dựng xã mới ngày càng phát triển.

Thống nhất sáp nhập thị trấn Tân An và xã Quế Bình (Hiệp Đức)

VINH ANH |

(QNO) - Kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh (khóa IX) diễn ra sáng nay 18.10 do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh chủ trì.

Hợp nhất 2 xã Quế Phước và Quế Ninh: Nhân dân đồng thuận

PHAN VINH |

Tại Kỳ họp thứ 11 diễn ra vào đầu tháng 10.2019, HĐND tỉnh đã thông qua đề án sắp xếp xã Quế Phước theo hướng hợp nhất với xã Quế Ninh. Chủ trương này nhận được sự thống nhất cao của nhân dân hai địa phương.

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021: Ghi nhận từ cơ sở (bài 2)

NGUYÊN ĐOAN - THÀNH CÔNG |

Trước những băn khoăn, ý kiến khác về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, chính quyền các địa phương đã chủ động giải thích, phân tích rõ chủ trương, cách làm; đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, thận trọng trong việc xây dựng đề án đảm bảo sự đồng thuận cao của nhân dân.

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021: Ghi nhận từ cơ sở (bài 1)

NGUYÊN ĐOAN - THÀNH CÔNG |

Theo phương án tổng thể được Bộ Nội vụ thống nhất, Quảng Nam có 4 xã phải thực hiện sắp xếp lại do không đủ tiêu chuẩn về diện tích và dân số gồm xã: Quế Phước (Nông Sơn); xã Quế Cường (Quế Sơn); xã Quế Bình, thị trấn Tân An (Hiệp Đức). Ngoài ra, có 2 xã Hiệp Hòa và Hiệp Thuận (không thuộc trường hợp phải sáp nhập do thiếu cả 2 tiêu chí) nhưng thuộc diện khuyến khích sáp nhập theo Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 653/2019/UBTVQH; UBND huyện Hiệp Đức cũng đề nghị sáp nhập trong giai đoạn này. Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021, Quảng Nam còn 240 xã, giảm 4 xã so với hiện tại.