thị trấn Phú Thịnh

UBND thị trấn Phú Thịnh thông báo đối chiếu công nợ xây dựng cơ bản

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - UBND thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh) vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan đến các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành từ năm 2017 trở về trước tiến hành đối chiếu và xác nhận công nợ.

Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm Y tế Phú Ninh

H.CHÂU - T.ĐAN |

(QNO) - Huyện Phú Ninh vừa ra mắt mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm Y tế huyện. Ban chỉ đạo thực hiện mô hình gồm 10 thành viên là cán bộ thị trấn Phú Thịnh và Trung tâm Y tế huyện.