Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Theo Báo Nhân Dân |

(QNO) - Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, sáng nay 2/12, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028) diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư về quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Theo dangcongsan.vn |

(QNO) - Cuốn sách đã đúc kết những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước...

Tổ chức hội thảo khoa học về tìm hiểu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

N.Đ |

(QNO) - Sáng nay 9/10, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học “Tìm hiểu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo TTXVN |

(QNO) - Hội nghị Trung ương lần thứ 8 xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

THEO TTXVN |

(QNO) - Lãnh đạo hai nước hoan nghênh một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững

Theo NHÂN DÂN |

(QNO) - Chiều tối 10/9, ngay sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế, thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm.

Tổng Bí thư chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

THEO TTXVN |

(QNO) - Chiều 10/9, Lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Theo Báo Chính phủ |

(QNO) - Cuốn sách không chỉ có ý nghĩa đối với lực lượng quân đội, mà còn có ý nghĩa đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

Chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn

TÂM ĐAN |

(QNO) - Sáng nay 19/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cùng các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

THEO VTV |

(QNO) - Báo Quảng Nam điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Theo Báo Nhân Dân |

(QNO) - Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu như vậy tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII vào sáng 17/5.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ) khai mạc sáng nay 15/5 tại Thủ đô Hà Nội. Theo chương trình, hội nghị diễn ra đến ngày 17/5.

Vận dụng, hiện thực hóa khát vọng phát triển Quảng Nam

N.ĐOAN - H.QUÂN |

Ngày 12/4, tại TP.Tam Kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp Học viện Chính trị khu vực III (Đà Nẵng) tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”.

[VIDEO] - Ba nhiệm vụ đột phá chiến lược trong việc triển khai quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn Quảng Nam

HỒ QUÂN - NGUYỄN ĐOAN |

(QNO) - Ba nhiệm vụ đột phá chiến lược để phát triển toàn diện gồm đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại ngành kinh tế; hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và các dịch vụ công, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, đây chính là 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong việc triển khai quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn Quảng Nam trong giai đoạn mới.

[VIDEO] - Hội thảo khoa học về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

H.QUÂN -.N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”.

Nghiên cứu, vận dụng cuốn sách của Tổng Bí thư vào thực tiễn xây dựng, phát triển Quảng Nam

NGUYÊN ĐOAN - HỒ QUÂN |

(QNO) - Tại hội thảo khoa học về nghiên cứu, vận dụng những nội dung trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra sáng nay 12/4, nhiều tham luận, thảo luận của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, quản lý của tỉnh đã khẳng định giá trị khoa học và tính thời sự sâu sắc của cuốn sách, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm phát triển toàn diện tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới.

Hội thảo khoa học về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

NGUYÊN ĐOAN - HỒ QUÂN |

(QNO) - Sáng nay 12/4, tại TP.Tam Kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Theo TTXVN |

(QNO) - Tối 29/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng bài bản, thuyết phục hơn

P.V |

(QNO) - Chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực ngày càng có bước tiến, hiệu quả cao hơn, thêm nhiều kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chống "giặc nội xâm", được nhân dân, cán bộ đảng viên trong cả nước, bạn bè quốc tế công nhận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023

P.V |

(QNO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng và tha thiết mong muốn Chính phủ, chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước thân yêu ngày càng phát triển cường thịnh, ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.

Chú trọng phát triển văn hóa, con người Quảng Nam

A.B |

(QNO) - Ngày 21/12, Tỉnh ủy có Công văn 1483 về tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trong đó khẳng định vai trò, vị trí của văn hóa trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” được khắc phục một bước

THEO TIỀN PHONG |

(QNO) – Sáng nay 15/12, tại Hà Nội, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bước vào phiên làm việc trọng thể. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 981 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam.

Trung ương ra nghị quyết khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật

P.V |

(QNO) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết 28, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

[VIDEO] - Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ nhận Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trao tặng

NGUỒN: VTV |

(QNO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón nhận huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Đảng, Chính phủ Trung Quốc trao tặng. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tình cảm hữu nghị giữa 2 nước và quan điểm thúc đẩy thể chế xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển, hướng đến tương lai tươi sáng.