xây dựng chính quyền

Phụ nữ góp ý xây dựng Đảng, chính quyền: Hoạt động thiết thực, hiệu quả

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC |

Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những hoạt động thường niên của Hội LHPN huyện Thăng Bình. Từ diễn đàn, nhiều ý kiến góp ý đã nêu ra, sau đó được tổng hợp, trình lên các cấp có thẩm quyền giải quyết. Đây được xem là mấu chốt quan trọng để giải quyết những vụ việc phát sinh từ cơ sở, tránh việc khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp mà các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đang triển khai.

Người dân Thăng Bình góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

MINH TÂN |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình vừa tổ chức diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2020.