TIN VẮN

|

(QNO) - Sáng 26/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn phổ biến, quán triệt công tác quản lý đầu tư, chi trong chuyển đổi số cho hơn 100 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số các sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố. Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự được phổ biến các kiến thức về công tác quản lý đầu tư, chi cho chuyển đổi số theo quy định tại Nghị định số 73 của Chính phủ, Thông tư số 03 - 04 của Bộ TT-TT và các quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định. (VĂN TOÀN - NAM PHƯƠNG)

(QNO) - Sáng 26/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn phổ biến, quán triệt công tác quản lý đầu tư, chi trong chuyển đổi số cho hơn 100 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số các sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố. Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự được phổ biến các kiến thức về công tác quản lý đầu tư, chi cho chuyển đổi số theo quy định tại Nghị định số 73 của Chính phủ, Thông tư số 03 - 04 của Bộ TT-TT và các quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định. (VĂN TOÀN - NAM PHƯƠNG)

TAGS